Gërma 3D

Gërma të printuara me rezolucion dhe kualitet të lartë, ofrohen në disa lloje materialesh dhe në të gjitha përmasat e dëshiruara nga ju. Printimet profesionale indoor ose outdoor apo e përkthyer më thjeshtë në shqip, për ambjente të brëndëshme ose ambjente të jashtme. Kryesisht printohen në letër normale mat ose me llustër specifike për printime profesionale. Posterat e printuar i gjeni edhe në opsione të tjera materialesh si letër adezive (me ngjitëse). Një tjetër material shumë i kërkuar është edhe PVC apo mushama në gjuhën e përditëshme.

Germat 3D metali kryesisht perdoren ne fasaden e biznesit tuaj , jane shume me te qendrueshme ndaj kushteve klimaterike dhe te kombinuara me nje ndricim te fshehte ato ndihmojne ne orientimin , percaktimin qarte te vendodhjes tuaj si dhe japin imazhin e nje biznesi impresionues qe kujdeset per cdo detaj te veprimatrise se tij.

Gërmat 3D Forex vendosen kryesisht në ambjente të brëndshme. Janë një zgjidhje shumë e mirë për të personalizuar zyrat e kompanisë tuaj dhe për t’i dhënë një pamje tjetër, përtej te zakonshmes. Forexi është një material lehtësisht i adaptueshëm, mund të frezohet në formën e gërmave 3D apo edhe të logos së kompanisë tuaj.

Veshja (brandimi) i automjeteve mund të realizohet me adeziv të printuar, adeziv me ngjyrë, plastifikim, llakim ose lyerje me bojëra me pjekje në furrë.