Menaxhimi i markës është një funksion i marketingut që përdor teknika për të rritur vlerën e perceptuar të një linje produkti ose marke me kalimin e kohës. Menaxhimi efektiv i markës mundëson që çmimi i produkteve të rritet dhe ndërton klientë besnikë përmes shoqatave dhe imazheve pozitive të markës ose një vetëdije të fortë për markën.

Hartimi i një plani strategjik për të ruajtur kapitalin e markës ose për të fituar vlerën e markës kërkon një kuptim gjithëpërfshirës të markës, tregut të saj të synuar dhe vizionit të përgjithshëm të kompanisë.

Si funksionon menaxhimi i markës?

Markat kanë një ndikim të fuqishëm në angazhimin e klientit, konkurrencën në treg dhe administrimin e një kompanie. Një prani e fortë e markës në treg dallon produktet e një kompanie nga konkurrentët e saj dhe krijon një afinitet të markës për produktet ose shërbimet e një kompanie.

Një markë që është krijuar duhet të ruajë vazhdimisht imazhin e markës së saj përmes menaxhimit të markës. Menaxhimi efektiv i markës rrit ndërgjegjësimin e markës, mat dhe administron kapitalin e markës, drejton nisma që mbështesin një mesazh të qëndrueshëm të markës, identifikon dhe akomodon produkte të reja të markës, pozicionon në mënyrë efektive markën në treg, etj.

Shpërndajeni me miqtë tuaj