Mirëmbajtje produkti

Konsultimi, ideimi, realizimi dhe montimi janë pjesë të suksesit tonë në realizimin e projekteve por që do të ishte i paplotë pa mirëmbajte produkti. Një shërbim i ofruar nga Drone Advertising. 
Investimi i klentëve tanë në projektet e tyre të reklamave vizuale kërkon edhe një impenjim periodik për mirëmbajtjen. Shpesh herë të papriturat dhe faktorët e jashtëm ndikojnë në pamjen vizuale të reklamave ndaj mirëmbajtja e tyre është po aq e rëndëishme sa edhe vetë prodhimi.