Menaxhimi i uebit u referohet të gjitha aktiviteteve të përfshira në procesin e postimit dhe mirëmbajtjes për një faqe në internet në Rrjetin Botëror.

Megjithëse shumë individë dhe biznese krijojnë dhe menaxhojnë
faqet e tyre, shumica e faqeve të internetit janë dizajnuar dhe mirëmbajtur profesionalisht nga firmat teknologjike; kjo sepse çdo fazë e zhvillimit të faqes në internet kërkon teknike ekspertizë.