Marketing Mediatik

Marketingu dhe promovimi mund të bëhet në një larmi mediumesh ose platformash. Mediat tradicionale përfshijnë shtyp, radio, televizion, postë direkte dhe telefon;

ndërsa mediumet në internet përfshijnë email, media sociale, marketing për pagesa për klikim, marketing të motorëve të kërkimit dhe marketing celular.

Ka përfitime dhe kosto për secilin lloj të marketingut, kështu që është thelbësore të kuptohen objektivat e secilës fushatë marketing dhe të shfrytëzohen mediumet që i lehtësojnë ato më mirë.

E-mail Marketing

Marketingu me email ka qenë një medium thelbësor për strategjitë e marketingut që nga fillimi i marketingut në internet.

Përdorimi i reklamave, gazetave dhe përmbajtjeve të tjera që u dërgohet direkt konsumatorëve që kanë shprehur interes për produktin ose biznesin, mbetet një mënyrë shumë e suksesshme për të gjeneruar interesin e konsumatorit dhe për të mbajtur një marrëdhënie me klientët.

Për shkak të dritares së ngushtë të përgjigjeve të konsumatorit, nivelet e konvertimit të postës elektronike mund të maten me një shkallë shumë të lartë të saktësisë, e cila lejon tregtarët të zhvillojnë metrikë dhe strategji shumë të sofistikuara për këtë medium të rëndësishëm.