Produkte gërma 3D foreks peçikllaz

Gërma 3D foreks peçikllaz

 

 

Sinjalistikat ndihmojne punonjësit, vizitorët, klientët në orientim apo përcaktim të qartë të vendodhjes dhe japin imazhin e një biznesi impresionues që kujdeset për çdo detaj të veprimtarisë së tij.

logo-icon

Gërma 3D metali

Veshja (brandimi) i automjeteve mund të realizohet me adeziv të printuar, adeziv me ngjyrë, plastifikim, llakim ose lyerje me bojëra me pjekje në furrë.

logo-icon

Simbole dhe objekte 3 dimensionale

Veshja (brandimi) i automjeteve mund të realizohet me adeziv të printuar, adeziv me ngjyrë, plastifikim, llakim ose lyerje me bojëra me pjekje në furrë.