E-mail Marketing

Marketingu me email ka qenë një medium thelbësor për strategjitë e marketingut që nga fillimi i marketingut në internet.

Përdorimi i reklamave, gazetave dhe përmbajtjeve të tjera që u dërgohet direkt konsumatorëve që kanë shprehur interes për produktin ose biznesin, mbetet një mënyrë shumë e suksesshme për të gjeneruar interesin e konsumatorit dhe për të mbajtur një marrëdhënie me klientët.

Për shkak të dritares së ngushtë të përgjigjeve të konsumatorit, nivelet e konvertimit të postës elektronike mund të maten me një shkallë shumë të lartë të saktësisë, e cila lejon tregtarët të zhvillojnë metrikë dhe strategji shumë të sofistikuara për këtë medium të rëndësishëm.